2022-05-13

Neblogas triukas kaip akimirksiu padaryti tvarką kompiuterio aplankale.

 Triukas, kaip per kelias sekundes sutvarkyti netrvarką aplankaluose, kur yra daugybę skritingų failų.


Kad būtų patogiau, žemiau pateikiu tekstą .bat failo sukūrimui :)


@echo off for %%a in (".\*") do ( if "%%~xa" NEQ "" if "%%~dpxa" NEQ "%~dpx0" ( if not exist "%%~xa" mkdir "%%~xa" ( move "%%a" "%%~dpa%%~xa\" ) ) )