2020-02-05

Windows negali formatuoti disko? Kaip tai sutvarkyti.

  1. Kartais tyčia arba ne prisižaidžiame su USB raktais ar išoriniais diskais taip, kad jų Windows nebegali formatuoti. Tokiu atveju mums padės žemiau esanti instrukcija.
Klaidos pranešimas skamba taip:
"Windows was unable to complete the format"
"Windows negali atlikti formatavimo"

Instrukcija ne mano. Paimta iš interneto

  1. 1. Connect USB drive or other devices that you need to format to your PC.
  2. 2. Press Win + R to open the "Run" dialog, type: cmd and hit Enter to open Command Prompt.
  3. 3. Select "Run as Administrator", type: diskpart and hit Enter.
Open diskpart.
  1. 4. Type: list disk and hit Enter to display all disks on your computer.
  2. 5. Type: select disk 2 and hit Enter. (2 is the drive letter of your USB.) (čia bene svarbiausias  momentas reikia išsirinkti jūsų norima sutvarkyti diską, pasirinkus kitą, galite ištrinti tai ko tikrai nenorėtumėte).
  3. 6. Type: clean and hit Enter.
Clean USB.
  1. 7. Type: create partition primary and hit Enter.
  2. 8. Type: format fs=fat32 or format fs=ntfs quick and hit Enter to reset USB drive to FAT32 or NTFS.
Reformat USB to detectable file system.
10. Type: assign and give your USB drive a new drive letter. Then type: exit to finish the process.
After this, you'll be able to use your USB drive to save and store new data again.
Viskas. Vėl turime veikiantį diską.